YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.1 trang 87 SBT Hóa học 9

Bài tập 1.1 trang 87 SBT Hóa học 9

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ trong hoàn cảnh

A. Phát xít Nhật tăng cường những hoạt động chống phá cách mạng Đông Dương

B. Quân Trung Hoa Dân Quốc câu kết với thực dân Pháp tiến hành đàn áp cách mạng Đông Dương

C. thực dân Pháp tiến hành quay trở lại xâm lược nước ta ở Nam Bộ

D. Thực dân Pháp ngày càng trắng trợn phá hoại hiệp định sơ bộ (6-3-1946) và tạm ước ( 14-9-1946), nhằm tiến hành xâm lược nước ta một lần nữa

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ trong khi thực dân Pháp ngày càng trắng trợn phá hoại hiệp định sơ bộ (6-3-1946) và tạm ước ( 14-9-1946), nhằm tiến hành xâm lược nước ta một lần nữa.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 87 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON