ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 87 SBT Hóa học 9

Bài tập 1.1 trang 87 SBT Hóa học 9

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ trong hoàn cảnh

A. Phát xít Nhật tăng cường những hoạt động chống phá cách mạng Đông Dương

B. Quân Trung Hoa Dân Quốc câu kết với thực dân Pháp tiến hành đàn áp cách mạng Đông Dương

C. thực dân Pháp tiến hành quay trở lại xâm lược nước ta ở Nam Bộ

D. Thực dân Pháp ngày càng trắng trợn phá hoại hiệp định sơ bộ (6-3-1946) và tạm ước ( 14-9-1946), nhằm tiến hành xâm lược nước ta một lần nữa

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

 
 

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ trong khi thực dân Pháp ngày càng trắng trợn phá hoại hiệp định sơ bộ (6-3-1946) và tạm ước ( 14-9-1946), nhằm tiến hành xâm lược nước ta một lần nữa.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 87 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tuấn Huy

  Câu 1: Vì sao chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ? Nội dung lời kêu gọi?

  Câu 2: Tại sao cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân là chính nghĩa và có tính toàn diện ?

  Câu 3: Cuộc chiến đấu ở các đô thị diễn ra như thế nào?

  Câu 4: Vì sao Việt Bắc được xem là mồ chôn của thực dân Pháp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  trang lan

  Ai giúp mình trong đêm nay với !

  Tại sao nói chiến tranh Điện Biên Phủ đập tan kế hoạch Nava của Pháp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1