Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 29 Ôn tập chương V và VI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Người có vai trò ảnh hưởng lớn nhất tới vận mệnh của dân tộc trong thế kỉ XVI nửa đầu thế kỉ XIX?

  • A. Nguyễn Nhạc
  • B. Mạc Đăng Dung
  • C. Nguyễn Ánh
  • D. Nguyễn Huệ
 • Câu 2:

  Vào thế kỉ XVI, tình hình nước ta có những biến động như thế nào? 

  • A. Nhà Lê Sơ thịnh đạt
  • B. Nhà nước phong kiến Lê Sơ suy sụp, nhà Mạc thành lập
  • C. Nhà Mạc bước vào giai đoạn thối nát
  • D. Nhà nước Lê Sơ được thành lập
 • Câu 3:

  Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều diễn ra thời gian nào? 

  • A. Thế kỉ XVI
  • B. Thế kỉ XVII
  • C. Thế kỉ XVIII
  • D. Thế kỉ XIX
 • Câu 4:

  Phong trào nông dân lan rộng ở thế kỉ XVIII, tiêu biểu là ohong trào nông dân Tây Sơn, là biểu hiện về vấn đề gì? 

  • A. Sự lớn mạnh của nông dân
  • B. Sự nổi loạn cát cứ ở địa phương
  • C. Sự xâm lược của thế lực bên ngoài
  • D. Sự khủng hoảng và suy sụp của chế độ phong kiến
 • Câu 5:

  Triều đại Tây Sơn tồn tại thời gian nào? 

  • A. 1776-1804
  • B. 1779-1800
  • C. 1778-1802
  • D. 1777-1789

Được đề xuất cho bạn