• Câu hỏi:

  Vào thế kỉ XVI, tình hình nước ta có những biến động như thế nào? 

  • A. Nhà Lê Sơ thịnh đạt
  • B. Nhà nước phong kiến Lê Sơ suy sụp, nhà Mạc thành lập
  • C. Nhà Mạc bước vào giai đoạn thối nát
  • D. Nhà nước Lê Sơ được thành lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC