• Câu hỏi:

  Người có vai trò ảnh hưởng lớn nhất tới vận mệnh của dân tộc trong thế kỉ XVI nửa đầu thế kỉ XIX?

  • A. Nguyễn Nhạc
  • B. Mạc Đăng Dung
  • C. Nguyễn Ánh
  • D. Nguyễn Huệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC