AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời Văn Lang - Âu Lạc không để lại cho chúng ta điều gì?

  • A. Tổ quốc, phong tục tập quán
  • B. Thuật luyện kim, nông nghiệp trồng lúa nước
  • C. Bài học đầu tiên trong công cuộc giữ nước
  • D. Thuật đúc súng thần cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>