AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người tối cổ sử dụng công cụ gì?

  • A. Công cụ bằng xương
  • B. Công cụ bằng đá mài đẽo 1 mặt cho sắc
  • C. Công cụ đá mài đẽo đơn sơ
  • D. Công cụ sắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>