AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhà nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu vào thời gian nào? 

  • A. Năm 179 TCN
  • B. Năm 111 TCN
  • C. Năm 279 TCN
  • D. Năm 207 TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>