AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước Văn Lang ra đời thời gian nào?

  • A. Thế kỉ IV TCN
  • B. Thế kỉ V TCN
  • C. Thế kỉ VI TCN
  • D. Thế kỉ VII TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>