• Câu hỏi:

  Năm 179 TCN, Âu Lạc chia thành mấy quận? 

  • A. Ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam
  • B. Hai quận: Giao chỉ, Cửu Chân
  • C. Hai quận: Giao Chỉ, Nhật Nam
  • D. Hai quận: Cửu Chân, Nhật Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC