YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năm 179 TCN, Âu Lạc chia thành mấy quận? 

  • A. Ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam
  • B. Hai quận: Giao chỉ, Cửu Chân
  • C. Hai quận: Giao Chỉ, Nhật Nam
  • D. Hai quận: Cửu Chân, Nhật Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17652

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA