YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.2 trang 4 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 2.2 trang 4 SBT Lịch Sử 6

Môn Lịch sử giúp em hiểu biết được

1. quá trình hình thành và phát triển của trường em.

2. cội nguồn của dân tộc, công lao của tổ tiên trong quá trình dựng nước và giữ nước.

3. quá trình hình thành vũ trụ và Trái Đất.

4. .quá trình tiến hoá của sinh giới.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.2

1. Đúng

2. Đúng

3. Sai

4. Sai

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 4 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON