ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 5 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 7 trang 5 SBT Lịch Sử 6

Em hãy tìm hiểu và viết tên các di tích lịch sử ở địa phương mình.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Em hãy tìm hiểu những di tích lịch sử ở đia phương em như đền chùa, các di tích lịch sử được nhà nước xếp hạng, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng .

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 5 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1