ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.4 trang 4 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.4 trang 4 SBT Lịch Sử 6

Tư liệu chữ viết là

A. những hình khắc trên bia đá.

B. những bản ghi, sách, vở chép tay hay được in, khắc bằng chữ viết còn lưu lại đến ngày nay.

C. những hình vẽ trên vách hang đá của người nguyên thuỷ.

D. những câu chuyện cổ tích mà em đã được nghe.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

 
 

Tư liệu chữ viết là những bản ghi, sách, vở chép tay hay được in, khắc bằng chữ viết còn lưu lại đến ngày nay.

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 4 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1