YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.1 trang 4 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 2.1 trang 4 SBT Lịch Sử 6

Lịch sử là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về

1. tương lai của loài người và Trái Đất.

2. những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

3. những hiện tượng tự nhiên đã xảy ra trong quá khứ.

4. những thành tựu kinh tế, khoa học - kĩ thuật của loài người trong quá khứ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.1

1. Sai

2. Đúng

3. Sai

4. Đúng

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 4 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON