ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.1 trang 5 SBT Lịch sử 6

Bài tập 4.1 trang 5 SBT Lịch sử 6

Để hiểu và dựng lại được lịch sử, chúng ta dựa vào các nguồn tư liệu chính là?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.1

 
 

Để hiểu và dựng lại được lịch sử, chúng ta dựa vào các nguồn tư liệu chính là tư liệu hiện vật, chữ viết, truyền miệng dân gian.

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 5 SBT Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1