ON
YOMEDIA

Mở Đầu

Ở Chương Mở đầu này, chúng ta sẽ nghiên cứu các khái niệm về môn Lịch Sử, các cách tính thời gian trong lịch sử, qua đó, các em nắm hiểu được mục đích, phương pháp học tập môn lịch sử cũng như các khái niệm về âm lịch, dương lịch, TCN, sau CN ... Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

 

1=>1