Mở Đầu

 • Bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử

  Bài 1: Sơ lược về môn Lịch sử
  Chương trình lịch sử lớp 6 THCS gồm 3 phần. Phần mở đầu giới thiệu các bài học chung sơ l­ược về môn lịch sử. Phần I giới thiệu lịch sử lớp 6 thế giới từ khi loài ng­ười xuất hiện đến cuối thời cổ đại. Phần II  Lịch sử Việt Nam giới thiệu lịch sử dân tộc từ thời nguyên thuỷ đến thế kỷ X. Để học tốt và chủ động trong các bài học lịch sử cụ thể. Tr­ước tiên các em phải hiểu lịch sử là gì? Học lịch sử để làm gì?

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

  Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử
  Như chúng ta đã biết lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ theo thứ tự thời gian có trước, có sau. Theo đà phát triển của nhận thức và do nhu cầu bức thiết của cuộc sống con người đã tìm ra cách tính thời gian trong lịch sử. Vậy muốn biết tại sao phải xác định thời gian, người xưa đã tính thời gian như thế nào? Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không? Các em cùng nhau tìm hiểu bài học sau: Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết