YOMEDIA

Bài tập 1 trang 5 SGK Lịch sử 6

Giải bài 1 tr 5 sách GK Sử lớp 6

Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Là tòan bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay 

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 5 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA