YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 46 SGK Lịch sử 6

Giải bài 1 tr 46 sách GK Sử lớp 6

Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Dấu tích: Những chiếc răng của người tối cổ
  • Địa điểm: Thẩm Hai, Thẩm Khuyên (Lạng Sơn)
  • Dấu tích: Công cụ đá ghè đẽo thô sơ, mảnh tước đá ghè mỏng
  • Địa điểm: Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai)
  • Lạng Sơn: Răng của người tối cổ
  • Thanh Hóa, Đồng Nai: Công cụ đá ghè đẽo thô sơ
  • Việt Nam là cái nôi quê hương của loài người
  • Thời gian: Cách ngày nay khoảng 40 - 30 vạn năm

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 46 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON