ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.5 trang 41 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.5 trang 41 SBT Lịch Sử 6

Điểm khác trong tổ chức bộ mầy nhà nước thời An Dương Vương so với thời Hùng Vương là

A. vua đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.

B. giúp việc cho vua có các lạc hầu, lạc tướng.

C. cả nước chia thành nhiều bộ, do lạc tướng đứng đầu.

D. quyền hành của Nhà nước cao hơn, chặt chẽ hơn, vua có quyền hơn trong việc trị nước.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

 
 

Điểm khác trong tổ chức bộ mầy nhà nước thời An Dương Vương so với thời Hùng Vương là quyền hành của Nhà nước cao hơn, chặt chẽ hơn, vua có quyền hơn trong việc trị nước.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 41 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1