ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 7 trang 43 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 7 trang 43 SBT Lịch Sử 6

Hình bên là một loại công cụ được dùng trong sản xuất nông nghiệp thời Âu Lạc. Nó có tên gọi là gì?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Hình bên là một loại công cụ được dùng trong sản xuất nông nghiệp thời Âu Lạc. Nó có tên gọi là lưỡi cày đồng.
 

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 43 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1