ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 42 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 4 trang 42 SBT Lịch Sử 6

Theo em, sự thay đổi lớn nhất trong tình hình nước ta sau cuộc kháng chiến chống quân Tần xâm lược thắng lợi là gì ?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

- Thục Phán buộc vua Hùng nhường ngôi cho mình và sáp nhập hai vùng đất cũ của người Tây Âu và Lạc Việt thành một nước mới, đặt tên nước là Âu Lạc ; Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội).

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 42 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1