ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.2 trang 41 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.2 trang 41 SBT Lịch Sử 6

Quân Tần tấn công nước Văn Lang vào thời gian

A. cuối thế kỉ III TCN.    

B. năm 218 TCN.

C. năm 214 TCN.    

D. năm 210 TCN.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

 
 

Quân Tần tấn công nước Văn Lang vào năm 214 TCN.   

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 41 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1