ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 41 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.1 trang 41 SBT Lịch Sử 6

Vào cuối thế kỉ III TCN, tình hình nước Văn Lang ra sao ?

A. Nước Văn Lang đang đà phát triển.

B. Nước Văn Lang phát triển cực thịnh.

C. Nhiều bộ lạc khác mạnh lên, chống lại chính quyền Trung ương.

D. Vua không chăm lo đến sản xuất, quân sự ; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

 
 

Vào cuối thế kỉ III TCN, tình hình nước Văn Lang: Vua không chăm lo đến sản xuất, quân sự ; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 41 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1