AMBIENT

Bài tập Thảo luận trang 189 SGK Lịch sử 10 Bài 37

Bài tập Thảo luận trang 189 SGK Lịch sử 10 Bài 37

Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Hoạt động của C.Mac:
  • Năm 1842, ông làm công tác viên rồi Tổng biên tập Báo sông Ranh - một tờ báo có xu hướng dân chủ cách mạng.
  • Năm 1843, ông cùng gia đình sang Pa-ri (Pháp), rồi Brúc-xen (Bỉ) và cuối cùng cư trú ở Anh.
  • Ở Pa-ri, ông tiếp xúc với các nhà hoạt động cách mạng, viết sách và xuất bản tạp chí “Biên niên Pháp - Đức”. Ông nhận thấy vai trò, sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
 • Hoạt động của Ăng-ghen:
  • Năm 1842, ông sang Anh và viết cuốn "Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh", phê phán sự bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.
  • Từ năm 1844 đến năm 1847, C.Mác và Ăng-ghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, đặt cơ sở hình thành học thuyết Mác.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 189 SGK Lịch sử 10 Bài 37 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>