YOMEDIA

Bài tập Thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10 Bài 37

Bài tập Thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10 Bài 37

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Hoàn cảnh:
    • Trong những năm sống ở Anh, C.Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836, ở Pa-ri).
    • Tháng 6-1847, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân Đôn, theo đề nghị của Ăng-ghen, tổ chức này đổi tên thành "Đồng minh những người cộng sản".
  • Mục đích:
    • - "...lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ".

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10 Bài 37 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA