ADMICRO

Bài tập 1 trang 148 SBT Lịch sử 10 Bài 36

Bài tập 1 trang 148 SBT Lịch sử 10 Bài 36

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. “Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu xuất hiện trong

A. khởi nghĩa Liông (Pháp).

B. khởi nghĩa Sơlêdin (Đức).

C. phong trào Hiến chương (Anh).

D. phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng.

2. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, cuộc đấu tranh diễn ra trong thời gian dài nhất là

A. khởi nghĩa Liông (Pháp).                        C. khởi nghĩa Sơlêdin (Đức).

B. phong trào Hiến chương (Anh).              D. cả ba ý trên đều đúng.

3. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A. do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới.

B. do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng chính trị độc lập

C. do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt.

D. do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó.

4. Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A. chưa đấu tranh bảo vệ quyến lợi của giai cấp vô sản mà mới chỉ đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản

B. chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân.

C. chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

D. ý B và C đúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. “Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu xuất hiện trong

 • Trả lời: A

2. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, cuộc đấu tranh diễn ra trong thời gian dài nhất là

 • Trả lời: B

3. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là

 • Trả lời: D

4. Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là

 • Trả lời: D

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 148 SBT Lịch sử 10 Bài 36 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)