Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 36 Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (1 câu):

 • Câu 1:

  Hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản là phong trào nào? 

  • A. Bãi công đòi thành lập các nghiệp đoàn
  • B. Bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm
  • C. Đấu tranh đòi tự do dân chủ
  • D. Đập phá máy móc, đốt công xưởng
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn