ADMICRO

Bài tập 2 trang 148 SBT Lịch sử 10 Bài 36

Bài tập 2 trang 148 SBT Lịch sử 10 Bài 36

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai trong các câu sau đây.

□ Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là đập phá máy móc, đốt công xưởng.

□ Cuộc khởi nghĩa Liông nổ ra năm 1830.

□ Phong trào Hiến chương ở Anh mới chỉ dừng lại đòi quyến lợi kinh tế.

□ Chủ trưong đi đến chủ nghĩa xã hội của ôoen là tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương.

□ Chủ nghĩa xã hội không tưởng là tiền đế của học thuyết Mácễ

□ Xanh Ximông vốn là một thương gia người Pháp.

□ Công nhân Solêdin khởi nghĩa năm 1844.

□ Nguồn gốc của giai cáp công nhân chủ yếu là nông dân mất đất và thợ thủ công bị phá sản.

□ Phuriê đã từng tình nguyện sang Bắc Mĩ chiến đấu giúp nhân dân thuộc địa Anh đáu tranh giành độc lập.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đ Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là đập phá máy móc, đốt công xưởng.

S Cuộc khởi nghĩa Liông nổ ra năm 1830.

S Phong trào Hiến chương ở Anh mới chỉ dừng lại đòi quyền lợi kinh tế.

Đ Chủ trưong đi đến chủ nghĩa xã hội của ôoen là tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương.

Đ Chủ nghĩa xã hội không tưởng là tiền đề của học thuyết Mác

S Xanh Ximông vốn là một thương gia người Pháp.

Đ Công nhân Solêdin khởi nghĩa năm 1844.

Đ Nguồn gốc của giai cấp công nhân chủ yếu là nông dân mất đất và thợ thủ công bị phá sản.

S Phuriê đã từng tình nguyện sang Bắc Mĩ chiến đấu giúp nhân dân thuộc địa Anh đáu tranh giành độc lập.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 148 SBT Lịch sử 10 Bài 36 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)