ON
YOMEDIA

Trương Quang Thắng's Profile

Trương Quang Thắng

Trương Quang Thắng

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 85
Điểm 281
Kết bạn

Bạn bè (9)

Hoạt động gần đây (116)

Điểm thưởng gần đây (133)

  • Trương Quang Thắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 ngày
  • Trương Quang Thắng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Quang Thắng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Quang Thắng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Quang Thắng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Quang Thắng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Quang Thắng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Quang Thắng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Quang Thắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Quang Thắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần

 

1=>1