ON
YOMEDIA

dang hop's Profile

dang hop

dang hop

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 21
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

Điểm thưởng gần đây (7)

  • dang hop: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • dang hop: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • dang hop: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 3 tuần
  • dang hop: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
  • dang hop: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • dang hop: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • dang hop: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần

 

1=>1