ON
YOMEDIA

Ý Phong's Profile

Ý Phong

Ý Phong

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 27
Điểm 74
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (25)

  • Ý Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ý Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Ý Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Ý Phong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Ý Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Ý Phong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Ý Phong: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Ý Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Ý Phong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Ý Phong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1