ON
YOMEDIA

Dương Thái's Profile

Dương Thái

Dương Thái

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 23
Điểm 109
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (30)

Điểm thưởng gần đây (31)

  • Dương Thái: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Dương Thái: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Dương Thái: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Dương Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Dương Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Dương Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Dương Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Dương Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Dương Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Dương Thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng

 

1=>1