ON
YOMEDIA

Hoàng Hiếu's Profile

Hoàng Hiếu

Hoàng Hiếu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 69
Điểm 356
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (74)

 • Hoàng Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Hai Bà Trưng hi sinh ở đâu? Cách đây 11 tháng

  cẩm khê

 • Hoàng Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Nguyên nhân thắng lợi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? Cách đây 11 tháng

  Nguyên nhân thắng lợi: 

  - Nhân dân hết lòng ủng hộ.

  - Sự chỉ huy tài ba xuất sắc của Hai Bà Trưng.

  - Nghĩa quân chiến đấu vô cùng dũng cảm.

  Ý nghĩa lịch sử: 

  - Nền độc lập dân tộc được khôi phục.

  - Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân dân tộc. khẳng định ý thức độc lập của dân tộc. 

  - Khẳng định vai trò lớn lao của người phụ nữ Việt Nam.

 • Hoàng Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Viết một đoạn văn tả cảnh sân trường trong giờ ra chơi ít nhất một câu ghép Cách đây 11 tháng

  như ong rời tổ

   

 • Hoàng Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: So sánh 222^333 và 333^222 Cách đây 11 tháng

  333^222<222^333

 • Hoàng Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x thuộc Z biết x^2+3 chia hết cho x+1 Cách đây 11 tháng

  -5;-3;-2;0;1;3

 • Hoàng Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Tính hợp lý 1-2+3-4+5-6 +...+ 2019-2020 Cách đây 11 tháng

  -2020

   

 • Hoàng Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số nguyên x biết (3-x)/2009-(2-x)/2010+(1-x)/2011=(-1) Cách đây 11 tháng

  2014

 • Hoàng Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Vẽ một bảng viết tên văn bản tác giả thể loại, phương thức biểu đạt Cách đây 11 tháng

  PTBĐ:Tự SỰ,Miêu Tả,Thuyết Minh,..

  Tố Hữu ,Tô Hoài,trần đăng khoa,...

 • Hoàng Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Em hãy dự đoán phương pháp bác nông dân dùng dưới đây là gì? Cách đây 11 tháng

  ghép

 • Hoàng Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Viết 1 đoạn văn về tờ quảng cáo du lịch Cách đây 11 tháng

  There are several heritage and splendid sights in Vietnam. Especially, Da Nang is one of the most popular place for both Vietnamese and foreign tourist. Da Nang includes sea, Son Tra island, mountain and beautiful landscape. There are a lot of interesting places such as: Asia entertainment park, Ba Na hill, Hoi An ancient town, My Khe beach, museum of art as well as famous bridges. The city is well known for its fresh atmosphere, friendly people and security. The weather is glorious all the year and it brings this city many delicacies from sea and perfect living condition for people, specifically the elder. Visiting Da Nang, I am really impressed by Ba Na hill containing longest cable car from land to the top of the mountain. It is an unforgettable experience for visitors to observe breathtaking sight and picturesque scene. Beside, the beaches have long golden sand, deep blue sea in addition huge bunches of fresh coconut. Tourist has a chance to relax, enjoy the peace and nature, play aquatic sport. Moreover, the city has many big bridges like: Dragon bridge, Quay bridge and a large outdoor entertainment named Asia park. Additionally, there are a lot of delicious typical dishes such as: Quang noodle, xeo cake, pork pan-cake and others. Da Nang is preserved for its natural beauty; therefore, there is an increasing number of tourists come here. Consequently, it leads to polluted environment, natural damage and other social problem. However, the security of the city is good that there is no street robbery. Hence, Da Nang is voted to be one of the most worth-living cities in Vietnam. In the future, I hope Da Nang will develop and become more popular over the world.

Điểm thưởng gần đây (94)

 • Hoàng Hiếu: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
 • Hoàng Hiếu: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
 • Hoàng Hiếu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
 • Hoàng Hiếu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Hoàng Hiếu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Hoàng Hiếu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Hoàng Hiếu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Hoàng Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Hoàng Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Hoàng Hiếu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1