ON
YOMEDIA

Nguyễn Thị Diễm Kiều's Profile

 Nguyễn Thị Diễm Kiều

Nguyễn Thị Diễm Kiều

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 48
Điểm 125
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (42)

  • Nguyễn Thị Diễm Kiều: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thị Diễm Kiều: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thị Diễm Kiều: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thị Diễm Kiều: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thị Diễm Kiều: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thị Diễm Kiều: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thị Diễm Kiều: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Diễm Kiều: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thị Diễm Kiều: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thị Diễm Kiều: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1