RANDOM

Hàn Lạc Nii na's Profile

Hàn Lạc Nii na

Hàn Lạc Nii na

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 12
Điểm 55
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (22)

 • Hàn Lạc Nii na đã trả lời trong câu hỏi: Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào?Nó có tồn tại mãi không??giải nhanh giùm nha Cách đây 1 năm

  Vì nó có đủ các bộ phận của tế bào như vách tế bào, chất tế bào, màng sinh chất, nhân

  Tế bào lông hút sẽ ko tồn tại mãi vì khi già chúng sẽ chết hoặc bị rụng đismiley

 • Hàn Lạc Nii na đã trả lời trong câu hỏi: toán số học Cách đây 1 năm

  x=1, y=0, z=1enlightened

   

 • Hàn Lạc Nii na đã đặt câu hỏi: toán số học Cách đây 1 năm

  tìm các số tự nhiên x,y,z biết xy . xyz =xyxy 

 • Hàn Lạc Nii na đã đặt câu hỏi: toán số học Cách đây 1 năm

  tìm các số tự nhiên x,y,z biết xy . xyz =xyxy 

 • Hàn Lạc Nii na đã đặt câu hỏi: toán số học Cách đây 1 năm

  tìm các số tự nhiên x,y,z biết xy . xyz =xyxy 

 • Hàn Lạc Nii na đã kết bạn Akabane kamar Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na đã kết bạn Lê Trần Khả Hân Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na đã kết bạn Phann Nhi Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na đã kết bạn Nguyễn Huy Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na đã trả lời trong câu hỏi: tính nhanh Cách đây 1 năm

  .

   

Điểm thưởng gần đây (14)

 • Hàn Lạc Nii na: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Hàn Lạc Nii na: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)