Nguyễn Nhật Linh's Profile

Nguyễn Nhật Linh

Nguyễn Nhật Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Nguyễn Nhật Linh đã đặt câu hỏi: giải giúp mình với mình đang cần gấp Cách đây 1 tháng

  1, tìm x :

  a) (x+2).(x+3)-(x-2).(x+5)=0

  b) (2x+3).(x-4)+(x-5).(x-2)=(x-4).(3x-5)

  c) (3x-5).(7-5x)-(5x+2).(2-3x)=3

  d)(x-7).(x+7)-(x-4)2-x=10+3

  e) (x+1/2)2-(x-1).(x+1)=2x-1

  2, Thu gọn :

  a) (x+5)2-(3-x)2-2(x-4).(x+4)

  b)4(x-1)2+(2x+3)2-8(x-2)(x+2)

Không có Điểm thưởng gần đây