ON
YOMEDIA

Phan Nguyễn Hà Vi's Profile

Phan Nguyễn Hà Vi

Phan Nguyễn Hà Vi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 28
Điểm 114
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (33)

Điểm thưởng gần đây (38)

  • Phan Nguyễn Hà Vi: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Phan Nguyễn Hà Vi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Nguyễn Hà Vi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Nguyễn Hà Vi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Nguyễn Hà Vi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Nguyễn Hà Vi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Nguyễn Hà Vi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Nguyễn Hà Vi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Nguyễn Hà Vi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Nguyễn Hà Vi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1