ON
YOMEDIA

Nguyễn Phát's Profile

Nguyễn Phát

Nguyễn Phát

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 157
Điểm 703
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (171)

Điểm thưởng gần đây (188)

  • Nguyễn Phát: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 24 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Phát: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Phát: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1