AMBIENT

Nguyễn Phát's Profile

Nguyễn Phát

Nguyễn Phát

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 157
Điểm 702
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (171)

Điểm thưởng gần đây (187)

  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phát: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phát: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Phát: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng