Viết chương trình nhập số

bởi Phan Quỳnh Trang ngày 17/12/2017

Viết chương trình nhập 1 số nguyên a và kiểm tra xem số đó là chẵn hay lẻ

Câu trả lời (1)

 • program chanle;

  uses crt;

  var a:integer;

  begin

  write('nhap so a:'), readln(a);

  if(a mod 2=0) then writeln(a,'la so chan') else writeln(a,'la so le');

  readln;

  end.

  bởi lê lư huyền trân ngày 27/02/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Tin học lớp 8

  bởi Lê Tâm ngày 05/12/2017 |   0 Trả lời

  Viết chương trình Pascal tính tổng tiền của khách với chính sách khuyến mại như sau:

  Nếu mua trên 200000 được khuyến mại 40% .Ngược lại được khuyến mại 20%

  Giúp mình với mình đang cần gấp