RANDOM

Nguyễn Trúc Giang's Profile

Nguyễn Trúc Giang

Nguyễn Trúc Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 51
Điểm 333
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (61)

 • Nguyễn Trúc Giang đã trả lời trong câu hỏi: Choose the word which is pronounced differently from the others: A.Chemistry B.Chair C.Couch D.Children Cách đây 2 năm

  1       .A.Chemistry              B.Chair         C.Couch              D.Children

  2.        A.student                  B.bus             C.duty               D.unit

  3.        A.house                    B.about            C.country         D.our

 • Nguyễn Trúc Giang đã trả lời trong câu hỏi: Nêu các truyện cổ tích trong sách giáo khoa lớp 6 ? Cách đây 2 năm

  - Sọ Dừa

  - Thạch Sanh

  - Em bé thông minh

  - Cây bút thần

  - Ông lão đánh cá và con cá vàng

   

 • Nguyễn Trúc Giang đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh 3 . 4 . 5 + 6 . 7 là hợp số Cách đây 2 năm

  d)  16 354 + 67 541.

  Vì  16 354 + 67 541 có số tận cùng là 5

  Mà 5 chia hết cho 5

  ⇒ 16 354 + 67 541 chia hết cho 5

  ⇒ 16 354 + 67 541 là hợp số

 • Nguyễn Trúc Giang đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh 3 . 4 . 5 + 6 . 7 là hợp số Cách đây 2 năm

  c) 3 . 5 . 7 + 11 . 13 . 17

  Vì 3 . 5 . 7 và  11 . 13 . 17 không cùng chia hết cho số nào nên 3 . 5 . 7 + 11 . 13 . 17 là  số nguyên tố

 • Nguyễn Trúc Giang đã trả lời trong câu hỏi: Viết tập hợp con của C = {a;b;c;d} Cách đây 2 năm

  nhiều lắm viết k hết

   

 • Nguyễn Trúc Giang đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh 3 . 4 . 5 + 6 . 7 là hợp số Cách đây 2 năm

  b) 7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7

  7 chia hết cho 7 ⇒ 7 . 9 . 11 . 13 chia hết cho 7

  7 chia hết cho 7 ⇒ 2 . 3 . 4 . 7 chia hết cho 7

  ⇒  7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7 chia hết cho 7

  ⇒ 7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7 là hợp số

 • Nguyễn Trúc Giang đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết 420: x + 27 . 11= 325 Cách đây 2 năm

  420: x + 27 . 11= 325

  420: x + 297     = 325

  420: x               = 325 - 297

  420: x               = 28

          x               = 420 : 28

         x                = 15

 • Nguyễn Trúc Giang đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh 3 . 4 . 5 + 6 . 7 là hợp số Cách đây 2 năm

  a) 3 . 4 . 5 + 6 . 7

   3 chia hết cho 3 ⇒ 3 . 4 . 5  chia hết cho 3

  6 chia hết cho 3 ⇒ 6 . 7 chia hết cho 3

  ⇒3 . 4 . 5 + 6 . 7 chia hết cho 3 

  ⇒3 . 4 . 5 + 6 . 7 là hợp số

   

 • Nguyễn Trúc Giang đã đặt câu hỏi: giúp tôi bài này Cách đây 2 năm

  Làm sao để đổi Email trong học247

 • Nguyễn Trúc Giang đã trả lời trong câu hỏi: mọi người trả lời giùm Cách đây 2 năm

  55

Điểm thưởng gần đây (95)

 • Nguyễn Trúc Giang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Trúc Giang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Trúc Giang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Trúc Giang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Trúc Giang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Trúc Giang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Trúc Giang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Trúc Giang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Trúc Giang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Trúc Giang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1