YOMEDIA

Nguyễn Đức Sáng's Profile

Nguyễn Đức Sáng

Nguyễn Đức Sáng

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 9
Điểm 41
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (41)

 • Nguyễn Đức Sáng đã trả lời trong câu hỏi: giúp mình với Cách đây 11 tháng

  Mình chọn đáp án A

 • Nguyễn Đức Sáng đã trả lời trong câu hỏi: cứu mình đi Cách đây 11 tháng

  = 200 đó bạn

 • Nguyễn Đức Sáng đã trả lời trong câu hỏi: Các dạng dữ liệu trang tính? Cách đây 11 tháng

  =+ Dữ liệu ký tự và dữ liệu số

   

 • Nguyễn Đức Sáng đã trả lời trong câu hỏi: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Cách đây 11 tháng

  Minh chịu

 • Nguyễn Đức Sáng đã đặt câu hỏi: gruyen are you rut khoai giup đi Cách đây 11 tháng

  Nêu dụng cụ đo thể tích vật rắn không thấm nước .

  a/Vật bỏ lọt bình chia độ.

  b/Vật không bỏ lọt bình chia độ .??

   

 • Nguyễn Đức Sáng đã đặt câu hỏi: so da dun nao giup Cách đây 11 tháng

  Giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất là gì ??

 • Nguyễn Đức Sáng đã đặt câu hỏi: ai ken nao sodip ai giup Cách đây 11 tháng

  Viết công thức tính trọng lượng riêng, chú giải??

 • Nguyễn Đức Sáng đã đặt câu hỏi: ai on giup nha Cách đây 11 tháng

  Một lượng chất lỏng có khối lượng 2kg,có thể tích 2 lít 

  a/Tính khối lượng riêng của chất lỏng , chất lỏng đó là gì ??

  b/Tính trọng lượng của chất lỏng ??

 • Nguyễn Đức Sáng đã đặt câu hỏi: giup em vpioi Cách đây 11 tháng

  Một vật có khối lượng 2700g, có thể tích 0,001m khối 

  a/Tính khối lượng riêng của vật, vật làm bằng gì ?

  b/Tính trọng lượng của vật.

 • Nguyễn Đức Sáng đã kết bạn Huất Anh Lộc Cách đây 11 tháng

Điểm thưởng gần đây (12)

 • Nguyễn Đức Sáng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Đức Sáng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Đức Sáng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Đức Sáng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Đức Sáng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Đức Sáng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Đức Sáng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Đức Sáng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Đức Sáng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Đức Sáng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng