YOMEDIA

Khiem Doan's Profile

Khiem Doan

Khiem Doan

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Khiem Doan đã trả lời trong câu hỏi: hình chóp từ giác có bao nhiêu mặt ? Cách đây 11 tháng

    c

     

  • Khiem Doan đã đặt câu hỏi: tổ hợp xác suất 11 Cách đây 11 tháng

    có 10 chữ số từ 0 đến 9. Tạo được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có sáu chữ số đôi một khác nhau mà mỗi số có đúng 2 chữ số chẵn, đồng thời 2 chữ số chẵn không đứng kề nhau

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Khiem Doan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng