Nguyễn Thủy Tiên's Profile

Nguyễn Thủy Tiên

Nguyễn Thủy Tiên

06/11/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 7
Điểm 34
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (11)

Điểm thưởng gần đây (11)

  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng