vu minh long's Profile

vu minh long

vu minh long

03/05/2007

THPT Hà Trung

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 13
Điểm 111
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (24)

Điểm thưởng gần đây (46)

  • vu minh long: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • vu minh long: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • vu minh long: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • vu minh long: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 17 Tổng kết chương I Cơ Học) (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • vu minh long: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 Nửa mặt phẳng) (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • vu minh long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • vu minh long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • vu minh long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • vu minh long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • vu minh long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng