's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (6)

Hoạt động gần đây (315)

 • Trần Phạm Tấn Tâm đã trả lời trong câu hỏi: Cho ví dụ Cách đây 9 tháng

  hai lực cùng tác dụng vào,cùng lực,phương,nhưng ngược chiều

 • Trần Phạm Tấn Tâm đã trả lời trong câu hỏi: Giúp mình với!!! Cách đây 9 tháng

  290

 • Trần Phạm Tấn Tâm đã trả lời trong câu hỏi: (10+2)*5+1= Cách đây 9 tháng

  61

 • Trần Phạm Tấn Tâm đã trả lời trong câu hỏi: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 Cách đây 9 tháng

  45

 • Trần Phạm Tấn Tâm đã trả lời trong câu hỏi: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 Cách đây 9 tháng

  45

 • Trần Phạm Tấn Tâm đã trả lời trong câu hỏi: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 Cách đây 9 tháng

  45

 • Trần Phạm Tấn Tâm đã trả lời trong câu hỏi: đố vui ahihi Cách đây 9 tháng

  =0

 • Trần Phạm Tấn Tâm đã trả lời trong câu hỏi: Giúp mình với Cách đây 9 tháng

  nên chọn bình chia độ có GHĐ 100cm3 là phù hợp nhất vì 50cm3 thì chứa không đủ, còn 300cm3 thì quá lớn

 • Trần Phạm Tấn Tâm đã trả lời trong câu hỏi: Tính lực hấp dẫn; tafgia tốc rơi tự do ở độ sâu Z Cách đây 9 tháng

  về dữ kiện khối lượng trái đất phân bố đều, khối lượng trái đất phân bố không đều thì mình không biết nó có liên quan đến cái gì, nên bình chỉ giải chung chung, bạn có muốn xem không

 • Trần Phạm Tấn Tâm đã trả lời trong câu hỏi: Can you help me please? I will tick you Cách đây 9 tháng

  Người đó đứng cách nơi xảy ra sét một khoảng là:

  s = v x t = 340 x 5 = 1700 (m )

Điểm thưởng gần đây (615)

 • Trần Phạm Tấn Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Phạm Tấn Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Phạm Tấn Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Phạm Tấn Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Phạm Tấn Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Phạm Tấn Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Phạm Tấn Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Phạm Tấn Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Phạm Tấn Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Trần Phạm Tấn Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng