Hỏi đáp Vật Lý

Hỏi đáp Vật Lý

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Lê Nhi

  Máy phát điện xoay chiều 1 pha có phần cảm là 1 nam châm gồm 6 cặp cực quoay với tốc độ goc 500 vòng/phút. tần số của dòng điện do máy phát ra là

  A. 42Hz

  B. 50 Hz

  C. 83 Hz

  D. 300 Hz

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu

  Bước sóng của vạch thứ hai trong dãy Banme là 0,486um và vạch thứ 1 trong dãy basen là 1,875um. Bước sóng dài nhất trong dãy banme là

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành

  Đặt vào 2 đầu đoạn mạch  RLC mắc nối tiếp 1 điện áp xoay chiều u= 200sin100pi.t (v). biết R=50 (ôm) C=10-4/2pi (F), L=1/2pi (H). để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện C ban đầu 1 tụ điện Co bằng bao nhiêu vào ghép như thế nào 

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An

  Nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản , đc kích thích thì bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 9 lần . số vạch quang phổ mà nguyên tử có thể phát ra là (9/6/3/10)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang

  Đặt 1 điện áp xoay chiều tần số f=50Hz và giá trị hiệu dụng U=80 V vào 2 đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. biết cuộn cảm thuần có L=0,6/pi (H), tụ điện có điện dung C= 10-4/ pi (F) và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. tính giá trị của điện trở thuần R 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam

  Đặt điện áp u= Uocoswt  vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. biết dung kháng của tụ điện bằng R căn 3. điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • "Hate" Pewdiepew

  Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc α (hình 4.9). Tia tới SI được chiếu lên gương G1 lần lượt phản xạ một lần trên gương G1 rồi một lần trên gương G2. Biết góc tới trên gương G1 bằng 30o. Tìm góc α để tia tới trên gương G1 và tia phản xạ trên gương G2 vuông góc với nhau?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • "Hate" Pewdiepew

  Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 (hình 4.8) lần lượt phản xạ một lần trên gương G1 rồi trên gương G2. Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     A. 180o

     B. 60o

     C. 45o

     D. 90o

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • "Hate" Pewdiepew

   Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 ( hình 4.7). Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     A. 0o

     B. 60o

     C. 45o

     D. 90o

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • "Hate" Pewdiepew

  Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120o như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     A. r = 120o

     B. r = 60o

     C. r = 30o

     D. r = 45o

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • "Hate" Pewdiepew

  Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     A. 30o

     B. 45o

     C. 60o

     D. 90o

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • "Hate" Pewdiepew

  Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

     A. mặt gương

     B. mặt phẳng vuông góc với tia tới và mặt gương

     C. mặt phẳng vuông góc với tia tới

     D. mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy