YOMEDIA
ZUNIA12

Trường hợp nào nhiệt lượng tỏa ra nhiều ?

1.Người ta đun nóng 18l nước có nhiệt độ ban đầu là t1 thì nhận được 1 nhiệt lượng là 3820 kghttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.J và tăng thêm 60 độ C hỏi nhiệt độ ban đầu của nước là bao nhiêu?

2. Người ta hạ nhiệt độ cho 400 g nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C và 12 lít nước ở 24 độ C xuống còn nhiệt độ là 10 độ C. Hỏi trường hợp nào nhiệt lượng tỏa ra nhiều và nhiều hơn bao nhiêu lần?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (37)

 • 2.

  m1 = 400g = 0,4kg ; V = 12l = 0,012m3.

  Khối lượng nước ở trường hợp 2: m2 = D.V = 1000.0,012 = 12(kg)

  Nhiệt lượng nước tỏa ra ở trường hợp đầu:

  Q1 = m1.c(100-10) = 0,4.4200.90 = 151200 (J)

  Nhiệt lượng nước tỏa ra ở trường hợp hai:

  Q2 = m2.c(24-12) = 12.4200.12 = 604800 (J)

  Vậy Q2 > Q1, tỉ số:

  \(\dfrac{Q_2}{Q_1}=\dfrac{604800}{151200}=4\)

  Kết luận nhiệt lượng nước tỏa ra ở trường hợp hai lớn hơn và hơn 4 lần.

    bởi Bùi Minh Khiêm 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m1= 300g chứ m2 = 2kg nước ở nhiệt độ t1 = 30oC. Người ta thả đồng thời hai thỏi hợp kim giống nhau, mỗi thỏi có khối lượng m3 = 500g và đều được tạo ra từ nhôm và thiếc, thỏi thứ nhất có nhiệt độ t2 = 120o C, thỏi thứ hai có nhiệt độ m3 = 150oC. Nhiệt độ cân bằng của hệ thống là t= 35oC. Tính khối lượng của nhôm và thiếc trong mỗi thỏi hợp kim. Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước, thiếc lần lượt là c1 = 900J/kg.K, c2 = 4200J/kg.K, c3 = 230J/kg.K

    bởi Trieu Tien 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt

  m1 = 300g = 0,3kg ; c1 = 900J/kg.K

  m2 = 2kg ; c2 = 4200J/kg.K ; t1 = 30oC

  m3 = 500g = 0,5kg ; t2 = 120oC ; t3 = 150oC

  c3 = 230J/kg.K

  t = 35oC

  Công thức tính nhiệt lượng

  mn = ?

  mt = ?

  Giải

  Gọi khối lượng của phần nhôm trong mỗi thỏi hợp kim là mn, khối lượng của phần thiếc trong mỗi thỏi hợp kim là mt = m3 - mn

  Nhiệt lượng thỏi hợp kim có nhiệt độ t2 = 120oC tỏa ra khi hạ nhiệt độ xuống t = 35oC là:

  \(Q_1=\left[m_n.c_1+\left(m_3-m_n\right)c_3\right]\left(t_2-t\right)\)

  Nhiệt lượng thỏi hợp kim có nhiệt độ t3 = 150oC tỏa ra khi hạ nhiệt xuống t = 35oC là:

  \(Q_2=\left[m_n.c_1+\left(m_3-m_n\right)c_3\right]\left(t_3-t\right)\)

  Nhiệt lượng hai thỏi hợp kim tỏa ra là:

  \(Q_{tỏa}=Q_1+Q_2\\ =\left[m_n.c_1+\left(m_3-m_n\right)c_3\right]\left(t_2-t+t_3-t\right)\\ =\left(m_n.c_1+c_3.m_3-c_3.m_n\right)\left(t_2-t+t_3-t\right)\\ =\left[m_n\left(c_1-c_3\right)+c_3.m_3\right]\left(t_2-t+t_3-t\right)\)

  Nhiệt lượng nước và nhiệt lượng kế thu vào khi tăng nhiệt độ từ t1 = 30oC lên t = 35oC là:

  \(Q_{thu}=\left(m_1.c_1+m_2.c_2\right)\left(t-t_1\right)\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt:

  \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\\ \Rightarrow\left[m_n\left(c_1-c_3\right)+c_3.m_3\right]\left(t_2-t+t_3-t\right)=\left(m_1.c_1+m_2.c_2\right)\left(t-t_1\right)\\ \Rightarrow m_n=\dfrac{\dfrac{\left(m_1.c_1+m_2.c_2\right)\left(t-t_1\right)}{\left(t_2-t+t_3-t\right)}-c_3.m_3}{c_1-c_3}\\ =\dfrac{\dfrac{\left(0,3.900+2.4200\right)\left(35-30\right)}{120-35+150-35}-230.0,5}{900-230}\approx0,1519\left(kg\right)=151,9\left(g\right)\)

  Khối lượng phần nhôm trong mỗi thỏi hợp kim là mn = 151,9g.

  Khối lượng phần thiếc trong mỗi thỏi hợp kim là mt = m3 - mn = 500 - 151,9 = 348,1g

    bởi Ngọc Minnh 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 ôtô đi trên quãng đường AB với vận tốc trung bình = 36km/h. Nếu tăng vận tốc thêm 4km/h thì ôtô đến B sớm hơn 20 phút(so với dự kiến). Tính quãng đường AB và thời gian dự tính đi trên quãng đường đó

  câu hỏi dễ nhỉ mà các bạn trên diễn đàn biểu khó

    bởi Nguyễn Thị Lưu 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mình giải giùm nha các bạn cho các bạn chưa biết ạ

  vận tốc khi tăng lên 4km/h thì sẽ là 40km/h

  ta được : 36/t=40/(t+1/3)

  ta có pt như thế rồi thì chỉ cần giải pt và ra 3h

  quãng đường cần đi là :36.3=108km

    bởi Nguyễn Hiệp 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 9. Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng dài 5 m để kéo một vật có trọng lượng 1500 N lên đều. Biết độ cao mặt phẳng nghiêng là 2 m.

  a. Bỏ qua ma sát ở mặt phẳng nghiêng. Tính lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng.

  b. Thực tế có ma sát và lực kéo là 650N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.

  *help me.....

    bởi Bánh Mì 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tóm tắt:

  \(s=5m\\ F=P=1500N\\ h=2m\\ \overline{a.F_{kéo}=?N}\\ b.F_{thựcte}=650N;H=?\%\)

  Giải:

  công thực hiện để kéo vật đó lên là:

  \(A=F.s=P.h=1500.2=3000\left(J\right)\)

  lực kéo vật đó lên bằng mặt phẳng nghiêng là:

  \(A=F_{kéo}.s\Rightarrow F_{kéo}=\dfrac{A}{s}=\dfrac{3000}{5}=600\left(N\right)\)

  b. Công thực hiện để kéo vật lên là:

  \(A=F.s=P.h=1500.2=3000\left(J\right)\)

  lực do ma sát sinh ra là:

  \(F_{ms}=F_{thựcte}-F_{kéo}=650-600=50\left(N\right)\)

  Công do ma sát sinh ra là:

  \(A_{ms}=F_{ms}.s=50.5=250\left(J\right)\)

  Công có ích là:

  \(A_i=A-A_{ms}=3000-250=2750\left(J\right)\)

  Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:

  \(H=\dfrac{A_i}{A}.100\%=\dfrac{2750}{3000}.100\%\approx92\%\)

  Vậy: a. lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là 600N.

  b.Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 92%.

  đúng thì tick giùm nha!ok

    bởi Thảo Yếnn 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giải giúp mình vs

  c1: Tính nhiệt lượng cần thiết đẻ đun nóng 2l nước đựng trong 1 ấm nhôm có khối lượng 0,5 kg từ nhiệt độ 20 độ C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1 =880j/kg.K và của nước là c2 = 4200j/kg .K

    bởi Nguyễn Thủy 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2 lít nước có khối lượng là 2 kg. Nước sôi ở 100 độ C

  Nhiệt lượng cần để đun nóng ấm nhôm là:

  Q1=m1c1(t2-t1) =0,5.880.(100-20)=35200(J)

  Nhiệt lượng cần để nước sôi là:

  Q2=m2c2(t2-t1) = 2.4200.(100-20)=672000(J)

  Nhiệt lượng cần để đun nóng nước trong ấm nhôm là:

  Q1+Q2=35200+672000=707200(J)

  Đáp số :707200 J

    bởi Trương Ngọc Lập 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20°C lên 50°C.

    bởi thanh hằng 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(m=5kg\\ t_1=20^oC\\ t_2=50^oC\\ \overline{Q=?}\)

  Giải:

  Theo bảng 24.4 sgk ta có nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K

  hay \(c=380J|kg.K\)

  Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để nóng lên từ 20oC đến 50oC là:

  \(Q=m.c.\Delta t=m.c.\left(t_2-t_1\right)=5.380.\left(50-20\right)=57000\left(J\right)\)

  Vậy nhiệt lượng cần truyền là 57000J=57kJ

    bởi nguyen le duong 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lít nước ở 25°C. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?

    bởi Nguyễn Trọng Nhân 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt

  \(m=0,5kg\\ V=2l=0,002m^3\\ t_1=25^oC\\ t_2=100^oC\\ c=880J|kg.K\\ c_n=4200J|kg.K\\ \overline{Q_{sôi}=?}\)

  Giải:

  Khối lượng nước là:

  \(m_n=D.V=1000.0,002=2\left(kg\right)\)

  Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi ấm nước là:

  \(Q_{sôi}=Q+Q_n=m.c.\Delta t+m_n.c_n.\Delta t\\ =m.c.\left(t_2-t_1\right)+m_n.c_n.\left(t_2-t_1\right)\\ =0,5.880.\left(100-25\right)+2.4200.\left(100-25\right)=663000\left(J\right)\)

  Vậy nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi ấm nước đó là 663000J

    bởi Lê Trần Nhật 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để đun nóng 5 lít nước từ 20°c lên 40°c cần bao nhiêu nhiệt lượng?

    bởi thuy linh 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(V=5l=0,005m^3\\ t_1=20^oC\\ t_2=40^oC\\ c=4200J|kg.K\\ \overline{Q=?}\)

  Giải:

  Khối lượng nước là:

  \(m=D.V=1000.0,005=5\left(kg\right)\)

  Nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng lượng nước đó từ 20oC lên 40oC là:

  \(Q=m.c.\Delta t=m.c.\left(t_2-t_1\right)=5.4200.\left(40-20\right)=420000\left(J\right)\)

  Vậy nhiệt lượng cần cung cấp là 420000J=420kJ

    bởi Nguyễn Ngân 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm nhôm khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết đế đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 20°c.

    bởi Nguyễn Thị Trang 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt

  \(m=400g=0,4kg\\ V=1l=0,001m^3\\ t_1=20^oC\\ \overline{Q=?}\)

  Giải:

  Khối lượng nước trong ấm là:

  \(m_n=D.V=1000.0,001=1\left(kg\right)\)

  Nhiệt lượng tối thiểu cần để đun sôi ấm nước là:

  \(Q_{sôi}=Q+Q_n=m.c.\Delta t+m_n.c_n\Delta t=m.c.\left(t_{sôi}-t_1\right)+m_n.c_n.\left(t_{sôi}-t_1\right)\\ =0,4.880.\left(100-20\right)+1.4200.\left(100-20\right)=364160\left(J\right)\)

  Vậy nhiệt lượng tối thiểu cần để đun sôi ấm nước là 364160J

    bởi Trần Thị Thanh Nhã 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đầu thép của một búa máy có khôi lượng 12kg nóng lên thêm 20°c sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K.

    bởi khanh nguyen 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt lượng đầu búa nhận được là:

  Q = m.c.(t1- t2) = 12.460.20 = 110400J

  Công của búa máy thực hiện trong 1,5 phút là:

  A = \(Q.\dfrac{100}{40}=110400.\dfrac{100}{40}\) = 276000J

  1,5 phút = 90s

  Công suất của búa là:

  P = \(\dfrac{A}{t}=\dfrac{276000}{90}\) $\approx $ 3067W \(\approx\) 3kW.

    bởi Quỳnh Chi 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để xác định nhiệt dung riêng của kim loại ngũ ta bỏ vào nhiệt lượng kế chứa 500g nước ở 13°C và 1 thời kim loại có khối lượng 400g được đun nóng đến 100°C. Nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế nóng lên đến 20°C. Hãy tìm nhiệt dung riêng của kim loại (bỏ qua sự mất mát nhiệt để làm nóng nhiệt lượng kế và toả ra không khí).

    bởi hồng trang 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1= 500g= 0,5kg

  m2= 400g= 0,4kg

  t1= 13°C

  t2= 100°C

  t3= 20°C

  Q1= 4000 J/Kg.K

  Theo đầu bài ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  Q1=Q2

  <=> m1*C1*\(\Delta t\)1= m2*C2*\(\Delta t\)2

  <=> 0,5*4200*(20-13)= 0,4*C2*(100-20)

  => C2= 459,375(J/kg.K)

    bởi Nguyễn Thị Bình 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để xác đinh nhệt dung riêng của 1 chất lỏng ban đầu ở 20 độ C, người ta đổ vào chất lỏng đó vào 20g nước ở nhiệt độ 100 độ C. Khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ hỗn hợp là 37,5 độ C. Khối lượng hỗn hợp là 140g. Tìm nhiệt ding riêng của chất lỏng đó.

    bởi Nguyễn Thanh Thảo 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  t1= 200C; t2= 1000C; t= 37,50C

  m1= 20g= 0,02kg; m= 140g= 0,14kg; m2= m- m1= 0,12kg

  Cnước(1)= 4200 J/kg.K

  Cchất lỏng(2)= ?

  Giải:

  Theo pt cân bằng nhiệt ta có:

  Qtỏa= Qthu

  \(\Leftrightarrow\) m1. C1. (t2- t)= m2. C2. (t- t1)

  \(\Leftrightarrow\) 0,02. 4200.( 100- 37,5)= 0,12.C2. (37,5- 20)

  \(\Leftrightarrow\) 5250 = 2,1.C2

  \(\Leftrightarrow\) C2 = 2500 (J/Kg.K)

  Vậy nhiệt dung riêng của chất lỏng đó là 2500 J/kg.K

    bởi Thiên Cốt 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một hỗn hợp gồm 3 chất lỏng không tác dụng với nhau có:m\(_1\)=1kg,c\(_1\)=2000J/kg.K, t\(_1\)=10 độ C, m\(_2\)=2kg, c\(_2\)=4000J/kg.K, t\(_2\) 10 độ C, m\(_3\)=3kg, c\(_3\)=3000J/kg.K, t\(_3\)=50 độ C.Hãy tính:

  a. Nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng?

  b. Nhiệt lượng để làm nóng hỗn hợp lên đến 30 độ C?

    bởi Trần Phương Khanh 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1 = 1kg ; c1 = 2000J/kg.K ; t1 = 10oC

  m2 = 2kg ; c2 = 4000J/kg.K ; t2 = 10oC

  m3 = 3kg ; c3 = 3000J/kg.K ; t3 = 50oC

  ===========================

  a) to = ?

  b) t' = 30oC ; Q' = ?

  Giải:

  a) Hai chất lỏng thứ nhất và thứ hai có nhiệ độ bằng nhau nên giữa chúng không có sự truyền nhiệt, chất lỏng thứ ba có nhiệt độ lớn hơn nên nó sẽ truyền nhiệt lượng cho hai chất lỏng còn lại.

  Nhiệt lượng chất lỏng thứ nhất thu vào là:

  \(Q_1=m_1.c_1.\left(t-t_1\right)=1.2000.\left(t-10\right)=2000t-20000\)

  Nhiệt lượng chất lỏng thứ hai thu vào là:

  \(Q_2=m_2.c_2.\left(t-t_2\right)=2.4000.\left(t-10\right)=8000t-80000\)

  Nhiệt lượng chất lỏng thứ ba tỏa ra là:

  \(Q_3=m_3.c_3.\left(t_3-t\right)=3.3000.\left(50-t\right)=450000-9000t\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng chất lỏng thứ ba tỏa ra bằng nhiệt lượng chất lỏng thứ nhất và chất lỏng thứ hai thu vào.

  \(Q_3=Q_1+Q_2\\ \Rightarrow450000-9000t=2000t-20000+8000t-80000\\ \Rightarrow550000=19000t\\ \Rightarrow t\approx28,9474\left(^oC\right)\)

  b) Lúc này cả 3 chất lỏng đang có nhiệt độ là 28,9474oC. Nhiệt lượng mỗi chất lỏng cần thu vào để nóng lên 30oC là:

  Chất lỏng thứ nhất:

  \(Q_1'=m_1.c_1\left(t'-t\right)=1.2000.\left(30-28,9474\right)=2105,2\left(J\right)\)

  Chất lỏng thứ hai:

  \(Q_2'=m_2.c_2.\left(t'-t\right)=2.4000.\left(30-28,9474\right)=8420,8\left(J\right)\)

  Chất lỏng thứ ba:

  \(Q_3'=m_3.c_3.\left(t'-t\right)=3.3000.\left(30-28,9474\right)=9473,4\left(J\right)\)

  Vậy nhiệt lượng cần cung cấp để hỗn hợp nóng lên 30oC là:

  \(Q'=Q_1'+Q_2'+Q_3'=2105,2+8420,8+9473,4=19999,4\left(J\right)\)

    bởi Huỳnh Nga 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta cần 301 nước ở 35 độ C để tắm. Nhiệt độ ban đầu của nước 18 độ C. Hỏi cần phải cấp cho khối nước đó nhiệt lượng bao nhiêu?

    bởi Anh Trần 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 301 là cái gì vậy.

  Tóm tắt:

  V = 30l = 0,03m3

  t1 = 18oC ; t2 = 35oC

  c = 4200J/kg.K

  __________________

  Q = ?

  Khối lượng riêng của nước là Dn = 1000kg/m3. Khối lượng của khối nước cần làm nóng là:

  \(m=D_n.V=1000.0,03=30\left(kg\right)\)

  Nhiệt lượng cần cung cấp cho 30l nước để nó nóng lên 35oC là:

  \(Q=m.c.\left(t_2-t_1\right)=30.4200.\left(35-18\right)=2142000\left(J\right)\)

    bởi Nguyễn Thanh Huyền 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một chiếc ấm bằng nhôm có khối lương 0.5 kg chưa 2 kg nước. Tất cả đang ở nhiệt độ ban đầu là 20 độ C. Hỏi phải tốn bao nhiêu nhiệt lượng để ấm nước sôi?

    bởi Nguyễn Trọng Nhân 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1 = 0,5kg ; m2 = 2kg

  t1 = 20oC ; t2 = 100oC

  Để đun nước sôi ở 100oC thì ấm nhôm cũng phải có nhiệt độ 100oC

  Nhiệt lượng ấm nhôm cần thu vào để nóng lên 100oC

  \(Q_1=m_1.c_{nhôm}\left(t_2-t_1\right)=0,5.880.\left(100-20\right)=35200\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng nước cần thu vào để sôi là:

  \(Q_2=m_2.c_{nước}\left(t_2-t_1\right)=2.4200\left(100-20\right)=672000\left(J\right)\)

  Vậy tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước là:

  \(Q=Q_1+Q_2=35200+672000=707200\left(J\right)\)

  Nhớ xem lại nhé có thể mình sai ở đâu đó

    bởi Phạm Văn Hưng 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C1 : Kết quả tính toán cho thấy ở nhiệt độ bình thưởng, động năng trung bình của một phân tử khí hidro là \(5\cdot10^{-20}J\). Biết rằng cứ 22,4 lít khí ở \(0^oC\), 1 atm chứa \(6,02\cdot10^{23}\) phân tử.

  a) Hãy tính tổng động năng của các phân tử chứa trong 1m3 khí hidro.

  b) Một chiếc búa có khối ượng 1 tấn ở độ cao bao nhiêu thì có thế năng như trên ?

  C2 : a) Tính nhiệt lượng cần thiết để tăng 5 kg đồng tử 20oC lên 50oC ?

  b) Nếu tăng 5kg đồng trên từ 100oC lên 130oC thì nhiệt lượng cần thiết có bằng câu a không ?

  c) Với nhiệt lượng trên có thể làm tăng 5 lít nước lên bao nhiêu độ ?

  C3: Một ấm nước khối lượng 300g chứa 1 lít nước, lúc đầu ở 15oC.

  a) Tính nl cần thiết để đun sôi ấm nước ?

  b) Nếu nhiệt độ của ấm nước giảm từ 100oC xuống 15oC thì tỏa ra 1 nl là bao nhiêu ?

  c) Nếu dùng ấm = đồng thì nl cần dùng nhiều hay ít hơn ?

  C4 : Một khối nước đá ở 1,4 kg ở nhiệt độ -10oC truyền cho môi trường ngoài nhiệt lượng là 29,4kJ. Tính nhiệt độ cuối cùng của khối nc đá ?

  C5 : Hãy tính nl cần thiết để tăng nhiệt độ không khí của phòng 4m x 5m x 3m từ 5oC lên 20oC. KLR của không khí là 1,29 kg/m3.

  C6 : Một khối đồng và một khối thép có cùng khối lượng, Nếu dùng búa đập vào các vật này số lần như nhau thì miếng nào nóng lên nhiều ? Tại sao ?

  C7: Một đồng tiền xu gồm 90% bạc và 10% đồng. Tính NDR của đồng tiền này ?

  C8 : Với cùng 1 độ tăng nhiệt độ, 10g nhôm hấp thụ 1 nl = nl hấp thụ của 21,3g niken. Tính nDr của Niken ?

    bởi thủy tiên 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quên nữa còn 3 câu cuối :v

  Câu 6 : Khi dùng búa đập vào các vật này số lần như nhau => Chì và thép nhận công như nhau. Công này biến thành nhiệt lượng. Từ công thức \(Q=mc\Delta t\), ta thấy cùng nhận một nhiệt lượng, vật có nhiệt dung riêng nhỏ thì nhiệt độ sẽ biến thiên nhiều hơn => Nhiệt độ của miếng đồng sẽ cao hơn.

  Câu 7 : Giải :

  1kg hợp kim có 900g bạc và 100g đồng.

  Để tăng 1kg hợp kim lên 1 độ C, ta cần cung cấp cho :

  +) Bạc : \(q_1=0,9\cdot230\cdot1=207\left(J\right)\)

  +) Đồng : \(q_2=0,1\cdot400\cdot1=40\left(J\right)\)

  Như vậy để tăng 1kg hợp kim lên 1 độ C, ta cần tổng là 247 J. Theo định nghĩa thì đó chính là NDR của hợp kim.

  Vậy NDR của đồng tiền này là 247J/kg.K.

  Câu 8 : Giải :

  Đề cho rằng trong một điều kiện như nhau, nghĩa là nhiệt độ đầu và cuối như nhau.

  Từ đó : \(m_1c_1=m_2c_2\)

  => \(c_2=\dfrac{m_1c_1}{m_2}=417,84\)J/kg.K.

  Vậy NDR của niken là 417,84 J/kg.K.

  Xong rồi nhé :)

    bởi Nguyễn Hạnh 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để xác định nhiệt dung riêng của chì ( Pb ) . Học sinh thả 300g chì có nhiệt độ = 100 oC vào 250g nước ở nhiệt độ = 58,5 oC . Nước nâng lên 60 oC

  a. Tính nhiệt lượng thu vào ( nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK )

  b. tính nhiệt dung riêng của chì

  c. Trong bảng nhiệt dung riêng , chì = 130J/kgK . Hãy so sánh với kết quả tính được và giải thích tại sao có sự chênh lệch đó

    bởi Phan Quân 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt

  m1 = 300g = 0,3kg ; t1 = 100oC

  m2 = 250g = 0,25kg ; c2 = 4200J/kg.K

  t2 = 58,5oC ; t = 60oC

  Nhiệt học lớp 8

  a) Qthu = ?

  b) c1 = ?

  Giải

  a) Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ t2 = 58,5oC lên t = 60oC là:

  \(Q_{thu}=m_2.c_2\left(t-t_2\right)=0,25.4200\left(60-58,5\right)=1575\left(J\right)\)

  b) Nhiệt lượng chì tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ t1 = 100oC xuống t = 60oC là:

  \(Q_{tỏa}=m_1.c_1\left(t_2-t\right)=0,3.c_1\left(100-60\right)=12c_1\left(J\right)\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt:

  \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\\ \Rightarrow12c_1=1575\\ \Rightarrow c_1=131.25\left(J|kg.K\right)\)

  c) Nhiệt dung riêng của chì tính được nhỏ hơn nhiệt dung riêng của chì trong bảng vì trong trường hợp này, chúng ta đã bỏ qua nhiệt lượng hao phí (nhiệt lượng truyền ra môi trường, truyền cho bình chứa,...) nên nhiệt dung riêng của chì phải lớn hơn để cho nhiệt lượng chì tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ lên 60oC.

    bởi Đức Nguyễn 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cần cung cấp một nhiệt lượng 59000J để làm nóng một miếng kim loại có khối lượng 5kg từ 20 độc C lên 50 độ C . Hỏi miếng kim loại đó được làm bằng chất gì?

    bởi Phạm Phú Lộc Nữ 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  \(Q_{thu}=Q_{tỏa}\)

  \(\Leftrightarrow m_0C_0\left(t-t_0\right)=Q_{tỏa}\)

  \(\Leftrightarrow5C_0\left(50-20\right)=59000\)

  \(\Rightarrow C_0=\dfrac{1180}{3}\approx393,33\) J/kg.K

  vậy miếng kim loại được làm bằng đồng

    bởi Nguyễn Hạnh 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 2 kilôgam nước ở 30 độ C Tận trong một ống nhôm có khối lượng 250g

    bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1= 2kg

  m2= 250g= 0,25kg

  t1= 30°C

  t2= 100°C

  -----------------------------

  Nhiệt lượng cần thiết để nước nóng tới 100°C là:

  Q1= m1*C1*( t2-t1)= 2*4200*(100-30)= 588000(J)

  Nhiệt lượng cần thiết để nước nóng tới 100°C là:

  Q2= m2*C2*( t2-t1)= 0,25*880*( 100-30)= 15400(J)

  Nhiệt lượng để đun sôi ấm nước:

  Q= Q1+Q2= 588000+15400= 603400(J)

    bởi Lê Trần Nhật 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON