Tính nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ ?

bởi Truc Ly 19/01/2019

Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,6kg vào 200g nước, miếng đồng nguội đi từ 100oC xuống 30oC. Hỏi :

a) Nước nhận một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?(1,5đ)

b) Nước nóng thêm bao nhiêu độ ? (1,5đ)

Bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường xung quanh. Cho nhiệt dung riêng của đồng và của nước là 380J/kg.K và 4200J/ kg.K.


Câu trả lời (35)

 • Câu 3:

  Tóm tắt:

  m1=500g=0,5kg; c1=880J/kg.K; t1=\(20^0C\)

  m2=1,5l=1,5kg; c2=4200J/kg.K

  m3=10l=10kg

  -------------------------------------------------------

  a, Q=? b, t=?

  giải

  a, Nhiệt lượng để đun sôi ấm nước là:

  Q=(m1.c1+m2.c2)(100-20)=(0,5.880+1,5.4200).80=539200(J)

  Vậy....

  b, Gọi nhiệt độ của nc sau khi pha là \(t^0C\) (20<t<100)

  Nhiệt lượng 1,5kg nc tỏa ra khi hạ nhiệt độ xuống t độ là:

  Q1=m2.c2.(100-t) (J)

  Nhiệt lượng 10kg nước thu vào để tăng nhiệt độ lên t độ là:

  Q2=m3.c2.(t-20) (J)

  Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường, theo PTCBN, ta có: Q1=Q2

  => m2.c2.(100-t)=m3.c2.(t-20) => 1,5.4200.(100-t)=10.4200.(t-20)

  => 150-1,5t=10t-200 => 10t+1,5t=150+200 => 11,5t=350 => t=30,43 độ

  vậy...

  bởi Trần Ngọc Uyển Nhi 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vật lý 8 nâng cao, cần gấp:

  Lấy M = 1,5kg nước đổ vào bình đo thể tích. Giữ cho bình nước ở nhiệt độ ban đầu ở 4oC rồi từ từ hơ nóng đáy bình, đồng thời khuấy đều nước. Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của nước và theo dõi sự tăng thể tích của nước thì thu được bảng kết quả sau đây: Nhiệt độ t (0oC) 4 20 30 40 50 60 70 80 Thể tích V (cm3) 1500,0 1503,0 1506,0 1512,1 1518,2 1526,0 1533,7 1543,2 1. Dùng các số liệu đó hãy tính khối lượng riêng của nước ở các nhiệt độ đã cho. 2. Thay bình thí nghiệm trên bằng bình thủy tinh khối lượng m1 = 6,05g gồm hai phần đều có dạng hình trụ, tiết diện phần dưới S1 = 100cm2, tiết diện phần trên S2 = 6cm2, chiều cao phần dưới h1 = 16cm như hình H.4.2. Khi bình đang chứa M = 1,5kg nước ở to = 80oC thì thả vào bình một lượng nước đá có khối lượng m2 = 960g ở 0oC. Xác định áp suất do nước gây ra tại đáy bình trong hai trường hợp: a. Trước khi thả nước đá vào. b. Sau khi thả nước đá vào và đã đạt nhiệt độ cân bằng. Nước có c1 = 4200J/kg.độ, thủy tinh có c2 = 300J/kg.độ. Nước đá có λ = 340000J/kg. Bỏ qua sự dãn nở vì nhiệt của bình và sự trao đổi nhiệt với môi trường.

  bởi Trần Phương Khanh 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • HELPPPPPPPPPPPPP

  bởi Nguyễn Rose 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả một cục thỏi nước đá khối lượng m1 ở nhiệt độ t1 (độ C) < 0 (độ C) vào một bình đựng nước với khối lượng của nước là m2 ở nhiệt độ t2 (độ C). Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là C1, của nước là C2, nhiệt nóng chảy của nước đá là y. Giả thiết chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa nước và nước đá. Lập biểu thức tính nhiệt độ tx của hỗn hợp ở trạng thái cân bằng nhiệt trong trường hợp tx < 0 độ C. Xác định để xảy ra trường hợp này

  bởi Nguyễn Trà Long 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có : t1 < tx < 0 < t2

  Nhiệt lượng nuoc tỏa ra tu t2 đến 0 là :

  Q1 = c2 . m2 ( t2 - 0) = c2m2t2

  Nhiệt lượng ước tỏa ra ở 0 *C để đông thành đá (đo nhiệt độ cân bằng la tx < 0 nên nước sẽ đông đá ) :

  Q2 = m2 . y

  Nhiệt lượng nước tỏa ra từ 0 *C đến tx la :

  Q3 = c2 . m2 ( 0-tx) = - c1m2tx

  Nhiệt lượng thu vào từ t1 den tx của đa la :

  Q = c1 . m1 ( tx - t1 )

  Áp dụng pt cân bằng nhiệt , ta có :

  Q = Q1 + Q2 + Q3

  <=> c1m1 (tx-t1) =c2m2t2 + m2y - c1m2tx

  Giái pt , tá dược : tx =\(\dfrac{c_2m_2t_2+c_1m_1t_1+m_2y}{c_1m_1+c_1m_2}\) =\(\dfrac{c_1m_1t_1+m_2\left(c_2t_2+y\right)}{c_1m_1+c_1m_2}\)

  Vì tx < 0 , mat khac (c1m1 + c2m2 ) > 0

  => \(c_1m_1t_1+m_2\left(c_2t_2+y\right)< 0\)

  <=> \(m_2\left(c_2t_2+y\right)< -c_1m_1t_1\)

  Vậy ta cần thỏa mãn ............

  bởi Văn Ngọc Dương 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hùng đun 500g nước từ 20 độ C đến 100 độ C . Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp , biết rằng 1/6 nhiệt lượng đó là để cung cấp cho ấm . Cho C nước = 4200J/kg.K

  bởi Phan Thiện Hải 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(m=500g=0,5kg\)

  \(\Delta t^0=t^0_c-t^0_1=100-20=80^0C\)

  \(c=4200J/kg.K\)

  \(Q_2=\dfrac{1}{6}Q_1\)

  ___________________________________

  \(Q=?\)

  Giải:

  Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước là:

  \(Q_1=m.\Delta t^0.c=0,5.80.4200=168000\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm là:

  \(Q_2=\dfrac{1}{6}Q_1=\dfrac{1}{6}.168000=28000\left(J\right)\)

  Tổng nhiệt lượng cần cung cấp là:

  \(Q=Q_1+Q_2=168000+28000=196000\left(J\right)\)

  Vậy ...

  bởi Quỳnh Quỳnh 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cung cấp nhiệt lương là 47,5 kJ cho một quả cầu bằng đồng có khối lượng 2,5 kg thì thấy nhiệt độ sau là 800 độ C , tìm nhiệt độ ban đầu của quả cầu đó . Cho C đồng = 380J/kg.K

  bởi minh dương 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  Q = 47,5 kJ = 47 500 J

  m = 2,5 kg

  t2 = 80oC

  c = 380 J/kg.K

  t1 = ? oC

  Giải :

  Theo CT : \(Q=m.c.\Delta t\)

  \(\Rightarrow\Delta t=\dfrac{Q}{m.c}=\dfrac{47500}{2,5.380}=50^oC\)

  \(\Delta t=t_2-t_1\Rightarrow t_1=t_2-\Delta t=80-50=30^oC\)

  Vậy nhiệt độ ban đầu của quả cầu là 30oC

  bởi Trần Bảo Nam 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thả một thỏi nhôm có khối lượng 2 kg đã đc nung nóng đến 150 độ C vào 1 xô chứa 4,5kg nước ở 24 độ C. Tính nhiệt độ cuối cùng của nhôm và nước khi có cân bằng nhiệt, cho nhiệt dung riêng của nhôm 880J/kg.K, của nc là 4200J/kg.K

  bởi Lê Bảo An 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan