Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng những cách nào?

bởi Dương Minh Tuấn 19/01/2019

câu 1:

a, Khi nào thì vật có thế năng hấp dẫn ? Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tô nào?

b, Khi nào thì vật có động năng ? Động năng phục thuộc vào yếu tố nào?

c, Lấy ví dụ về 1 vật vừa có động năng vừa có thế năng.

câu 2:

a, Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng những cách nào? Ví dụ minh họa?

b, Cá muốn sống được thì phải có không khí để thở, nhưng ta lại thấy cá vẫn sống được trong nước. Hãy giải thích vì sao ?

câu 3:

a, Viết công thức nhiệt lượng của vật cần thu vào để nóng lên? Nêu rõ ý nghĩa của các đại lượng trong công thức?

b, Nói nhiệt dung lượng riêng của nhôm là 880J/kg.K điều đó có nghĩa gì?

câu 4:

Một học sinh thả 300g chỉ ở nhiệt độ 100 độ C vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C

a, Tính nhiệt lượng của nước thu vào? (Biết nhiệt dung lượng riêng của nước là 4200J/kg.K).

b, Tính nhiệt dung riêng của chì.

Câu trả lời (37)

 • Câu 4:

  a) Nhiệt lượng của nước thu vào là

  \(Q_{thu}=m_1\cdot c_1\cdot\left(t_2-t_1\right)=0,25\cdot4200\cdot\left(60-58,5\right)=1575\left(J\right)\)b) Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có

  Qtỏa=Qthu

  \(\Leftrightarrow0,3\cdot c_1\cdot\left(100-60\right)=1575\)

  \(\Rightarrow c_1=131,25\) (J/kg.K)

  bởi Nguyễn Bảy 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tại sao khi giặt quần áo bằng nước xà phòng nóng thì sạch hơn nước xà phòng lạnh?

  bởi May May 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vì xà phóng với quần áo đều được cấu tạo từ các nguyên tử và phân tử, khi nhiệt độ càng cao thì các nguyên từ , phân tử chuyển động càng nhanh , các ngtu ptu va chạm mạnh vào nhau làm cho quần áo sạch hơn và ngược lại

  Kh biết mìh tl đúng kh nữa hì ><

  bởi Nguyen Hien 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm nước bằng đồng khối lượng 300g chứa 2 lít nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nước trong ấm từ 25 độ C đến 100 độ C

  bởi Sasu ka 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(m_1=300g=0,3kg\)

  \(m_2=2l=2kg\)

  \(t_1=25^oC\)

  \(t_2=100^oC\)

  \(c_1=380\) J/Kg.k

  \(c_2=4200\) J/kg.k

  Nhiệt lượng để ấm đồng nóng lên là:

  \(Q_1=c_1.m_1\left(t_2-t_1\right)=380.0,3.\left(100-25\right)=8550\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng để nước nóng lên là:

  \(Q_2=c_2.m_2.\left(t_2-t_1\right)=4200.2.\left(100-25\right)=630000\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng để đun nóng ấm nước là:

  \(Q=Q_1+Q_2=8550+630000=638550\left(J\right)\)

  bởi Phạm Công 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm nhôm khối lượng 500g, chứa 2 lít nước ở 20 độ C. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước

  bởi thu hằng 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt

  m1 = 500 g = 0,5 kg

  V = 2 lít = 0,002 m3

  t1 = 200C

  t = 1000C

  _________________

  Q2 = ? J

  Nhiệt lượng của nhôm là :

  \(Q_1=m_1.c_1.\Delta t_1\)

  \(=0,5.880.\left(t-t_1\right)=0,5.880.\left(100-20\right)=35200\left(J\right)\)

  Khối lượng nước là : \(m=D.V=1000.0,002=2\left(kg\right)\)

  Nhiệt lượng của nước là :

  \(Q_2=m_2.c_2.\Delta t_2\)

  \(=2.4200.\left(t-t_1\right)=8400\left(t-t_1\right)=8400\left(100-20\right)=672000\) (J)

  Nhiệt lượng tối thiểu cần để đun sôi nước là :

  \(Q=Q_1+Q_2\)

  \(Q_2=35200+672000=707200\left(J\right)\)

  Vậy nhiệt lượng tối thiểu cần để đun sôi nước là 707200 J

  bởi Nguyễn Giang 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả một miếng đồng 100 độ C vào 250g nước ở 20 độ C. Sau một thời gian nhiệt độ của miếng đồng và của nước đều bằng 50 độ C.

  a, Tính nhiệt lượng của nước thu vào

  b, Tính nhiệt lượng của đồng tỏa ra

  c, Tính khối lượng của miếng đồng mà người ta thả vào

  bởi Lan Ha 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Nhiệt lượng của nước thu vào là:

  \(Q_{thu}=m_1\cdot c_1\cdot\left(t_2-t_1\right)=0,25\cdot4200\cdot\left(50-20\right)=31500\left(J\right)\)

  b) Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:

  Qtỏa=Qthu=31500(J)

  c) Nhiệt lượng của đồng tỏa ra là:

  Qtỏa=\(m_1\cdot c_1\cdot\left(t_1-t_2\right)=380\cdot\left(100-50\right)\cdot m_2=19000\cdot m_2\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:

  Qtỏa=Qthu

  \(\Leftrightarrow19000\cdot m_2=31500\)

  \(m_2=\dfrac{31500}{19000}\approx1,658kg\)

  bởi Đỗ Thị Thu Hương 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • người ta cần có 30 lít nước ở nhiệt độ t=35oC để tắm. nhiệt độ ban đầu của nước là t1=20oC . hỏi phải cấp cho khối nước đó một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? bbieets nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

  bởi thúy ngọc 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan