YOMEDIA

Tính khối lượng của 1 vật bằng nhôm có thể tích 3000 cm3, có khối lượng riêng là 2700kg/m3 ?

bởi Nguyễn Hiền 20/02/2019

Câu 1 :Một vật bằng nhôm có thể tích 3000 cm3, có khối lượng riêng là 2700kg/m3. Tính:

a, Khối lượng của vật ?

b. Trọng lượng của vật ?

c. Trọng lượng riêng của vật ?

Câu 2: Biết 15 lít cát có khối lượng 22,5kg

a. Tính khối lượng riêng của cát ?

b. Tính thể tích của 2 tấn cát ?

c/ Tính trọng lượng của 5m3 cát ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • câu 1:

  Giải

  a, Khối lượng riêng của vật là:

  Đổi 3000cm3= 0,003m3

  m=D. V= 2700 . 0, 003= 8,1 (kg)

  b, Trọng lượng của vật là:

  Theo công thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng ta có:

  P= 10.m= 10. 8,1= 81 ( N)

  c, TRọng lượng riêng của vật là

  \(d=\dfrac{P}{V}\)= \(\dfrac{81}{0,003}=27000\)( N/m3)

  Vậy:...................................

  bởi Do thi hoai 20/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>