Tính khoảng cách từ đỉnh của cột đèn cao 4m đến ảnh của nó trên mặt đất?

bởi Tay Thu 19/10/2018

1 cột đèn cao 4m, bóng của nó trên mặt đất dài 3m. Tính khoảng cách từ đỉnh của cột đèn đến ảnh của nó trên mặt đất? Giải thích.

Câu trả lời (1)

 • Do bóng của cột đèn đó vuông góc với cột đèn vì cột đèn vuông góc với mặt đất

  Nên : gọi AB là độ dài cột đèn , BC là độ dài bóng của cột đèn => AC là khoảng cách từ đỉnh của cột đèn đến bóng của nó .

  Ta được tam giác vuông ABC vuông tại B

  => AC2 = AB2 + BC2

  => AC2 = 42 + 32

  => AC = 5

  Vậy độ dài từ đỉnh cột đèn đến ảnh của nó trên mặt đất là 5m

  bởi Bui Cao Nhut 19/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan